Saturday, 14 August 2010

Bhorer bristiAaj shokaley aakash bhorae megh
Aaj shoklaey ojhorae brishti jhora
Aaj shokaley bheja moner  mela
Aaj shokaley chokhae tey baridhara


Aaj shokhaley mon kharap er khushi
Aaj shokaley aeka aeka gaan
Aaj shokaley obhuj chhobi aanka
Aaj shokaley ontoretey snan


Aaj shokaley jeebansmriti pora
Aaj shokaley jeebon niyae khela
Aaj shokaley okaron cholafera
Aaj shokaley shudhui helafela


Aaj shokaley bhijey shaliker khela
Aaj shokaley ghas foringer nach
Aaj shokaley notun bheja math
Aaj shokaley abar banchar aanch.