Thursday, 11 November 2010

Chesta'Aaj thekey abar notun path chola
notun ashay buk bendhey thaka
tanaporon  aar hanahanir majhey
jebon juddhae shudhu benche thaka.

Aaj thekey hridoy jurae shudhu
abar notun korae kono gaaner  koli
hartey hartey jeeta jaoar chesta
jotodin na shomoy bolae ‘choli’.

No comments: